CIVA (CIUTADANIA I VALORS)

El curs 2017-2018 el Consorci d’Educació de Barcelona decideix fer una aposta per l’especialització d’alguns centres de recursos de la ciutat. És el cas del CRP de Les Corts, especialitzat en ciutadania i valors (CIVA). Les seves accions doncs, sobrepassen l’àmbit del seu districte i fan intervencions en tot el territori encaminades a divulgar, coordinar i optimitzar els recursos pedagògics, cercar aliances, ajudes i col·laboracions amb els sectors públics i privats, promoure i divulgar el treball d’infants i joves de totes les etapes educatives així com oferir activitats, tallers i assessoraments als centres educatius i entitats de la ciutat de Barcelona, sota el prisma de la inclusió i la innovació educativa. 

Contacte:
CRP Les Corts – Referent en Ciutadania i Valors
C/ Galileu 229, 08029 Barcelona
934 094 372 / 667366826

a8901109@xtec.cat