EAP

EAP

Els equips d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) són un servei de suport i assessorament psicopedagògic i social als centres educatius i a la comunitat educativa. Desenvolupen les seves actuacions en els centres educatius i en el seu entorn amb estreta col·laboració amb els altres serveis i professionals del sector.

Destinataris

Els destinataris són els centres educatius, els equips directius, el professorat i altres professionals implicats en l’atenció a l’alumnat amb dificultats o amb necessitats educatives especials, l’alumnat i les seves famílies.

Objectius

  • Identificar i avaluar les necessitats educatives especials de l’alumnat i fer la proposta d’escolarització, en col·laboració amb els serveis educatius específics quan s’escaigui.
  • Assessorar el professorat i les famílies en la resposta educativa a l’alumnat amb necessitats educatives especials, en col·laboració amb els docents especialitzats i els serveis educatius específics.
  • Assessorar els equips docents, l’alumnat i les famílies sobre aspectes d’orientació personal, educativa i professional.
  • Donar suport als centres educatius en la millora de l’atenció a la diversitat i la inclusió.
  • Col·laborar conjuntament amb els altres equips del servei educatiu de zona i els específics per tal de promoure activitats d’intercanvi i de formació del professorat.
  •  Col·laborar amb els serveis socials i sanitaris de l’àmbit territorial d’actuació, per tal d’oferir una atenció coordinada als alumnes i famílies que ho necessitin.

Equip i Referents de centre

Conte: La Rosa contra el virus

Avui us volem apropar un conte que ha escrit el col.legi oficial de psicòlegs de Madrid per treballar el virus tenint en compte el benestar emocional dels més petits. Us deixem l’enllaç per poder descarregar el llibre gratuïtament que ha posat a l’abast de tothom… Llegeix més»

Guia de suport per famílies i persones amb discapacitat per la situació de confinament

Avui us volem apropar una guia que ha elaborat el grup de Treball de Psicologia i Diversitat de la secció de Psicologia de la intervenció Social del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya per donar suport a famílies i persones amb discapacitat per la situació de confinament per l’epidèmia de la covid-19. Hem trobat molt interessant el format diferenciat i específic segons cada discapacitat funcional, esperem que us sigui d’utilitat!

Pautes COVID Diversitat funcional CAT]