Orientacions per atendre les emocions de l’alumnat

Nou recurs del Departament d’Educació. Es tracta de vídeos curts on diferents experts analitzen la situació i donen un marc conceptual. També hi ha un apartat de recursos. Algunes de les idees també es poden fer amb l’equip docent a la primera trobada que es tingui.