Taller de rastres i petjades

Fitxa didàctica

 • Nivell educatiu: cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior de primària, ESO i cicles formatius.taller-de-rastres-fitxa
 • Matèries: medi natural, social i cultural, llengua catalana i llengua castellana, biologia i geologia, ciències de la naturalesa i medi natural.
 • Durada: entre 45 minuts i 1 hora.
 • Tipus d’activitat: activitat d’aula.
 • Competències:
  • Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes.
  • Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i participació en les relacions entre les persones.
  • Planificar i produir textos orals breus i senzilla adequats a la situació comunicativa.
 • Objectius:Reconèixer i identificar rastres dels animals més comuns del nostre entorn.
  • Conèixer els animals més típics de l’entorn.
  • Treballar en equip.
 • Descripció de l’activitat:
  • Treball previ a l’escola:
   • A partir d’un power point, l’alumnat s’introdueix al coneixement dels principals animals de l’entorn (sobretot mamífers), com viuen, què mengen, quins rastres poden deixar al bosc, etc.
  • Durant l’estada:
   • Els alumnes treballen en petit grup i realitzen un joc d’identificació  de rastres i senyals d’animals. Tenen un total de deu caixes, cadascuna amb rastres d’un animal diferent(petjades, pinyes rosegades, cranis, excrements, caus, etc). Hauran d’investigar a quin animal corresponen els rastres de cadascuna de les caixes.
 • Observacions: aquesta activitat complementa els diferents itineraris de natura.