Taller d’Arquitectura

Fitxa didàctica

 • Nivell educatiu: cicle superior de primària, ESO i batxillerat.taller-darquitectura-fitxa2
 • Matèries: Àrea d’educació artística: visual i plàstica, música i dansa, coneixement del medi social i cultural, educació en valors socials i cívics o religió, cultura clàssica, història, història de l’art.
 • Durada: 2 hores.
 • Tipus d’activitat: el taller es realitza a l’aula.
 • Competències:
  • Desenvolupar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir coneixement.
  • Aplicar els procediments de la recerca històrica a partir de la formulació de preguntes i l’anàlisi de fonts, per interpretar el passat.
  • Valorar el patrimoni cultural com a herència rebuda del passat, per defensar-ne la conservació i afavorir que les generacions futures se l’apropiïn.
 • Objectius:
  • Construir maquetes (espais d’un monestir, arcs i voltes de canó).
  • Iniciació en les formes arquitectòniques del romànic.
 • Descripció de l’activitat:
  • Treball previ: power point sobre el monestir de Ripoll que el CdA envia al centre abans de l’estada.
  • Activitat: després de situar cronològicament el Romànic, i havent definit la seva època en relació a la nostra, mitjançant una presentació amb power point,  s’expliquen les tècniques constructives arquitectòniques amb el suport de maquetes que els alumnes manipulen actuant com a autèntics mestres d’obres o arquitectes medievals.
  • Treball posterior:
   • A determinar amb el centre.
 • Material que han de dur els alumnes: Carpeta i llapis o bolígraf.