Descobrint els ocells

Fitxa didàctica

 • Nivell educatiu: cicle inicial i cicle mitjà de primària.
 • Matèries: medi natural, social i cultural, educació física, llengua catalana i llengua castellana.
 • Durada: 2 hores i 30 minuts.ocells-peluix
 • Tipus d’activitat: itinerari a peu circular, que passa per zones rurals de Planoles, camps de pastura i boscos.
 • Competències:Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i naturals que els configuren, per valorar les actuacions que els afecten.
  • Interpretar l’espai a partir dels elements del territori i de les seves representacions per situar-s’hi i desplaçar-s’hi.
  • Interpretar els trets visuals, discursius i lingüístics bàsics d’un text d’estructura clara per comprendre’l.
  • Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el compromís personal i les actituds de convivència.
 • Objectius:
  • Reconèixer i identificar diferents ocells de la zona.
  • Saber utilitzar una guia de camp.
  • Reconèixer i identificar els arbres més representatius.
  • Interpretar el paisatge.
 • Descripció de l’activitat:
  • Treball previ a l’escola:
   • A partir d’un power point, l’alumnat s’introdueix en el coneixement dels ocells més típics d’aquesta zona del Pirineu i de Catalunya en general. Aprenen com són, què mengen, on viuen, curiositats, poesies, etc.
  • Itinerari durant l’estada:
   • L’alumnat fa un itinerari circular on haurà d’anar trobant i investigant diferents ocells (són ocells de peluix que simulen l’ocell real) penjats  amagats al llarg del recorregut. Cada ocell té una fitxa descriptiva que hauran de llegir. S’estudia la vegetació de la zona, sobretot arbres. S’analitza el paisatge rural (prats de pastura de vaques i eugues). Al final de l’estada els alumnes rebran un carnet personalitzat de bon/a ocellaire.
  • Treball posterior: hi ha la possibilitat de realitzar un quadern de treball que facilita el CdA.
 • Material que han de dur els alumnes:  roba adequada a l’època de l’any i calçat còmode. Important portar impermeable encara que les previsions meteorològiques no marquin pluja.