Descobrim el riu

Fitxa didàctica

 • Nivell educatiu: cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior de primària.
 • Matèries: medi natural, social i cultural, educació física, llengua catalana i llengua castellana, matemàtiques.
 • Durada: entre 3 i 4  hores.
 • Tipus d’activitat: treball de camp realitzat al riu Rigat (al costat de l’alberg).
 • Competències:descobrint-riu-fitxa
  • Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes.
  • Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i naturals que els configuren, per valorar les actuacions que els afecten.
  • Interpretar l’espai a partir dels elements del territori i de les seves representacions per situar-s’hi i desplaçar-s’hi.
  • Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el compromís personal i les actituds de convivència.
 • Objectius:
  • Estudiar la dinàmica d’un ecosistema fluvial.
  • Treure conclusions a partir d’un problema plantejat, fent una investigació.
  • Saber prendre mesures i analitzar les dades obtingudes.
  • Reconèixer i identificar els arbres més representatius del bosc de ribera.
  • Identificar els macroinvertebrats del riu.
 • Descripció de l’activitat:
  • Treball previ a l’escola:
   • A partir d’un power point, i amb el fil conductor d’una merla d’aigua, l’alumnat coneix les característiques d’un riu i les necessitats biològiques i de qualitat ambiental que necessita la merla d’aigua per viure. Es planteja la pregunta: és adequat el riu Rigat perquè hi visqui la merla d’aigua?
  • Activitat durant l’estada:
   • Durant l’activitat els alumnes han de fer d’investigadors per tal de saber si el riu Rigat reuneix les característiques adequades perquè hi visqui la merla d’aigua. Han de prendre diferents mesures (temperatura, amplada, fondària, etc), capturar i classificar macroinvertebrats, determinar la qualitat de l’aigua i identificar els principals arbres de ribera.
  • Treball posterior:
   • Es posen en comú les dades obtingudes i es redacten les conclusions. Es pot fer al CdA en acabar l’activitat, o posteriorment a l’escola.
 • Material que han de dur els alumnes:  roba adequada a l’època de l’any i calçat còmode. Important portar impermeable encara que les previsions meteorològiques no marquin pluja.
 • Observacions: l’alumnat entra al riu amb botes d’aigua de canya alta que proporciona el CdA. Important portar roba de recanvi per si es mullen.
 • Estacionalitat: setembre, octubre, abril, maig i juny (la resta de mesos l’aigua pot estar excessivament freda).