Orientacions per atendre les emocions de l’alumnat (XTEC)

El Departament d’Educació ha creat un nou apartat al portal XTEC amb orientacions per atendre i acompanyar les emocions de l’alumnat en el retorn als centres.

Objectius de les orientacions

 • Planificar una estratègia en el retorn dels alumnes al centre educatiu i a totes les activitats en les que estan acompanyats per adults.
 • Crear espais de trobada, dinàmiques i rituals per celebrar el retrobament.
 • Identificar l’alumnat amb necessitat d’especial acompanyament.
 • Atendre les necessitats emocionals dels alumnes en procés de dol.
 • Saber escoltar i recollir les preguntes, inquietuds i silencis dels infants i joves.
 • Crear equips de referents entre l’alumnat i dinamitzar els grups de suport entre iguals.
 • Planificar les reunions amb les famílies.

Elements de reflexió

 • Identificar ràpidament necessitats relacionades amb el dol. Millorar la mirada. Factors de risc.
 • Presència. Disposar de relació. Ser referent emocional.
 • Saber derivar. I tenir a qui derivar.
 • Organitzar el retorn en equip. Repartir tasques.
 • Preparar els espais.
 • El docent també pot estar en dol.
 • Cal que els alumnes tinguin un referent. Una persona amb qui tenen el vincle i s’hi relacionen.
 • Hi ha diverses intervencions: en el moment de crisi, més endavant. Caldria fer un cribratge per detectar els que seran de més risc.
 • Fonamental estar en sintonia. Que es senti entès.
 • Quin tipus d’acompanyament es podrà oferir als alumnes?
 • Hem de vetllar per la contratransferència a través. Treball personal dels docents.
 • Acceptar les limitacions, reconèixer fins on podem arribar.

| ACCÉS ALS RECURSOS |