Certificats

Si esteu identificats dins de la nostra pàgina Nodes, amb el codi XTEC, podreu accedir des d’aquí mateix als vostres certificats de formació.
Si no visualitzeu l’aplicatiu, visiteu aquesta adreça.