Treball per projectes a la zona

Espai on trobareu un recull del treball per projectes dels centres de Sant Joan Despí i Cornellà de Llobregat. Amb les activitats de la formació que es porta a terme a la zona educativa per enriquir-los, i un recull de materials on line relacionats amb el tema.