Xarxa Competències Bàsiques

Els centres educatius de Sant Joan Despí i Cornellà de Llobregat formem part de la Xarxa de Competències Bàsiques Territorials del Departament d’Ensenyament. La XCB està formada per un equip de docents que “desenvolupen el treball per competències als seus centres, elaboren instruments de suport per orientar els processos de reflexió i la gestió del currículum per competències bàsiques i comparteixen processos d’autoavaluació”. En aquests moments participen d’aquesta xarxa uns 120 centres d’arreu de Catalunya.

Volem un ensenyament fonamentat en la innovació, la recerca, el treball per competències, la potenciació dels valors, l’atenció a la diversitat i el sentit de pertinença a la comunitat de la que formem part; que el nostre alumnat sigui més autònom, més responsable del seu propi aprenentatge. I el treball per projectes i la implantació progressiva d’una avaluació formadora són dos dels nostres pilars d’actuació.

Aquest impuls renovador no serà possible sense la implicació de les famílies i altres institucions educatives, especialment la participació i l’orientació de la Inspecció educativa com a una de les institucions que millor coneix les necessitats educatives de la zona.
Hem iniciat un procés i estem il·lusionats en aquest nou repte. Som professionals que sabem el que volem i ho volem ja!

Consulteu el mapa de centres participants a la xarxa