És competencial el nostre projecte?

Per plantejar un projecte, aquest no es pot plantejar en clau de matèria, assignatura o competència, si no, en clau de repte, de bona pregunta. Aquestes preguntes han de ser d’explicació, de comprovació, de predicció, de gestió, de valoració…han de permetre a l’alumnat transformar les seves preguntes dels “per què” que són indemostrables, a les del “com”, que possibiliten indagar.

Una bona pregunta implica una seqüenciació de les activitats per tal de repondre a un procés d’indagació (investigació) i promoure l’aprenentatge. Un procés d’indagació tracta de buscar proves que donin resposta a les idees prèvies, observant, manipulant, investigant, comparant amb les idees dels companys, amb diferents fonts d’informació, discutint-les, arribant a acords i escrivint-les. No es tracta de cercar, si no de fer recerca i es pot fer a través de la planificació, l’autoavaluació i coavaluació, l’acció, la detecció de problemes, la reflexió i proposta de millores i finalment l’aplicació de les millores.

Accediu a la presentació de la Neus Sanmartí.