Objectius i activitats d’un projecte

Quan ens plantegem un projecte, tenim uns objectius i unes activitats. Aquests objectius han de ser competencials, significatius, rellevants i avaluables. 

Els aprenentatges han de ser significatius, i la clau està en el plantejament de les preguntes que es fan els alumnes, i aquestes preguntes han de diferenciar entre interès i curiositat.

Per tal que un alumne assoleixi un objectiu, cal que les actvitats siguin eficaces i aquestes s’han de plantejar amb una bona pregunta o un repte i ho són, si són:

    • idònies, eficients i variades, afavorint la correcció dels seus propis errors, 
    • seqüenciades per afavorir la construcció de coneixements (a través del modelatge), ben gestionades per possibilitar tot tipus d’interacció.

Accediu a la presentació de la Neus Sanmartí.