El canvi en el procés d’avaluació

El canvi en el procés d’avaluació és en la concepció i pràctica de tot el procés: per a què, què, com, quan, qui.

    1. Per a què avaluar?→Que serveixi per aprendre
    2. Què avaluar?→Avalem els objectius
    3. Com avaluar?→Pensar en l’ instrument per recollir dades, els mètodes per analitzar-les, qui i com es prenen decions de millora o de qualificació.
    4. Quan avaluar?→Al llarg de tot el procés d’aprenentatge
    5. Qui avalua?→Autoavaluació i coavaluació

Accediu a les presentacions de la Neus Sanmartí clicant sobre les imatges.