Els informes a les famílies: feedback mutu

Una avaluació feta després d’un aprenentatge no ens assegura el coneixement. La valoració dels productes finals no ha de ser l’avaluació, ja que és possible que el producte final no sigui bo, no hagi sortit bé, però hagi hagut al darrere un procés d’aprenentatge important.

Els informes a les famílies ha de tenir en compte la triangulació de dades, permetre a les famílies conèixer els objectius d’aprenentatge i fer servir un vocabulari que els faci entendre en quin moment del procés d’aprenentatge es troba el seu fill/a.

 Aspectes generals que poden incloure els informes:

    • Informació sobre què s’ha treballat en el trimestre, principals objectius.
    • Valoracions qualitatives de l’aprenentatge en relació a les competències
    • Recomanacions per abançar que comportin especificar estratègies concretes
    • Avançar l’objectiu del proper trimestre.

Accediu a la presentació de la Neus Sanmartí.