Ens donem un feedback sobre com fem el feedback a les nostres classes

La finalitat del feedback és millorar el procés, el resultat del que hem fet.

Una persona que no entenc una cosa que no ha fet bé no ho pot millorar.

El feedback és una aspecte important, però delicat, ja que toca les emocions i s’ha de tenir cura en com es diu i quines paraules fem servir.

Alguns dels criteris per fer feedback són:

    • Possibilita identificar les dificultats i errors més significatius
    • L’alumnat s’adona que les seves valoracions l’afecten.

El repte de qui no ha assolit una tasca o objectiu, quin feedback té?

L’alumnat poques vegades escolta i reflexiona sobre el que diu el professorat, però en canvi es qüestiona el que diuen els companys.

El mestre ha de saber per què no entenen els alumnes ja que l’alumnat no té l’experiència prèvia per detectar perquè no ha pogut resoldre una situació. Si no sabem el per què no podrem ajudar al nostre alumnat.

Analitzar exercicis i proves per tipificar errors pot ser una de les estratègies que ens ajudi en el disseny del procés d’aprenentatge.

Accediu a la presentació de la Neus Sanmartí.