Aclarim dubtes sobre el feedback

Hem de tenir present que l’aula és una comunitat on les regles del joc i el lideratge es creen a l’inici de curs que es quan es creen els vincles implicits. La convivència a l’inici de curs és el que els uneix;  haurem de tenir clar doncs, coneixent el grup com compartirem els objectius d’aprenentatge i com planifiquem l’acció. 

Compartir els objectius ens ha de permetre veure la interrelació en el procés i arribar a l’autoavaluació.

Compartir la planificació amb l’alumnat ha de facilitar la connexió amb el que ells ja saben fer i detectar els diferents nivells d’aprenentatge per poder conduir amb èxit el camí de l’aprenentatge.

No es tracta de fer activitats, es tracta de fer activitats amb sentit i definir temps de feedback, establir criteris que possibilitin entendre la causa dels errors i organitzar espais de consulta o treball específic per a cada dificultat.

Accediu a la presentació de la Neus Sanmartí.