Criteris d’avaluació

Cal distingir entre criteris de realització i indicadors de qualitat. Els criteris de realització concreten què comprovarem, els aspectes en què ens fixarem, en canvi els indicadors de qualitat concreten com decidir el nivell en relació a cada aspecte. La rúbrica fins al nivell 4 ens indica els indicars de qualitat.

Primer es defineixen els objectius, després els criteris d’avaluació i finalment els indicadors d’avaluació. Els criteris de realització són els aspectes a avaluar i els indicadors de qualitat són els criteris d’avaluació.

Dit en terme d’una rúbrica, el que volem avaluar són els criteris de realització i els nivells (novell, aprenent, avançat i expert) són els indicadors de qualitat.

Accediu a la presentació de la Neus Sanmartí.