Avaluació i evidències

Per avaluar necessitem dades que evidenciïn l’evolució dels aprenentatges. Recollir evidències ens ajuda a fer història, recollir dades i documentar, però hem de recordar que una dada no és una prova i per analitzar una dada necessito un criteri que em permeti prendre decisions. Aquestes evidències es poden recollir fent servir diferents eines com taules de criteris, dianes, rúbriques, teranyines, portfolio o carpetes d’aprenentatge,etc.

Les decisions han de ser pedagògiques i han de poder regular el procés d’ensenyament aprenentatge per una banda, i per una altra banda ha de facilitar classificar, seleccionar i orientar el procés.

El repte del professorat és saber graduar i acordar criteris per elaborar i dissenyar activitats i instruments que donin resposta als diferents nivells d’aprenentatge.

Com fer bones preguntes, per què realitzar projectes col·lectius, criteris de realització, com fer la metareflexió entre d’altres molts aspectes ho trobareu a la presentació.