Competència “Aprendre a aprendre”

Al llarg de la vida, l’alumnat haurà d’aprendre de manera contínua i s’haurà de reinventar segons els reptes i les oportunitats amb els quals es trobi. En aquest sentit, la competència d’aprendre a aprendre és clau.

Aprendre a aprendre és la capacitat de perseguir i persistir en l’aprenentatge, d’organitzar el propi aprenentatge a través de la gestió eficaç del temps i la informació, tant individualment com en grup. Aquesta competència inclou la consciència del procés d’aprenentatge i les necessitats de cadascun, la identificació d’oportunitats disponibles i la capacitat per superar obstacles per aprendre amb èxit. Significa, a més, obtenir, processar i assimilar nous coneixements i habilitats, així com també buscar i fer ús de la formació. Una part central d’aprendre a aprendre implica ser capaç de transferir els coneixements i les habilitats adquirits a contextos i situacions diverses: al treball, a la formació i a la vida personal.

Un aspecte important a l’hora de treballar i fomentar la competència d’aprendre a aprendre de l’alumnat és desenvolupar en ell una comprensió crítica sobre allò que constitueix aprenentatge. L’alumnat ha d’entendre per què aprèn el que aprèn i, sobretot, quines són les particularitats de la seva pròpia manera d’aprendre. Algunes preguntes útils perquè el professorat ajudi l’alumnat a desenvolupar aquesta comprensió sobre l’aprenentatge són les següents:

  • Què significa per a mi l’aprenentatge en general? Quines són les meves experiències fins ara?
  • Quines són les meves metes d’aprenentatge? Com les aconseguiré?
  • Com vull aprendre? Com aprendré?
  • Quines activitats em motiven més en el meu aprenentatge?
  • On han millorat les meves habilitats i coneixements?
  • Quin estil d’aprenentatge prefereixo: aprendre fent, llegint i pensant, observant?
  • En quins altres contextos podria aplicar allò que he après?
  • Com m’he enfrontat als desafiaments sorgits en el meu procés d’aprenentatge? Què em motiva per enfrontar-me als obstacles i per continuar aprenent?

Accediu als documents que desenvolupen la competència clicant sobre la imatge (primària + secundària).