pfzEl Departament d’Ensenyament ha establert un conjunt de línies de formació permanent per donar resposta a les necessitats de formació permanent dels centres educatius i dels docents de Catalunya. El Pla de Formació de Zona (PFZ) de (lloc) és la planificació a nivell comarcal de la formació permanent del professorat, la qual incorpora les activitats de formació en centre i altres activitats adreçades a tot el professorat de la comarca. El professorat hi participa a través del procés de detecció de necessitats (demandes formatives) i mitjançant la seva representació en la comissió del PFZ de (lloc).

Avaluar per aprendre. Anticipar i planificar acció


Anticipar i planificar l’acció permet a l’alumnat, un cop compartit l’objectiu d’aprenentatge, situar-se a l’escenari i context d’aprenentatge i conèixer què ha de fer i com per tal d’assolir amb èxit les diferents propostes educatives.
Ensenyar a l’alumnat a tenir recursos i… Llegeix més»