Inscripció

INSCRIPCIÓ DE CENTRES

El procés d’inscripció de la VII Fira Tastet de Ciència es realitzarà en els terminis següents:

Termini d’inscripció de centres, docents i experiències (formulari únic): fins al 20 de març de 2020
Termini d’inscripció de l’alumnat participant: fins al 3 d’abril de 2020, mitjançant correu que s’enviarà als centres inscrits prèviament.

Drets d’imatge:
Exemple d’autorització individual per a l’alumne (el custodia el centre).
Model de centre que s’ha d’enviar per correu a e3990102@xtec.cat