Les meves activitats

Podeu revisar les sol·licituds, consultar les assignacions i omplir els qüestionaris de les activitats del Pla de Formació de Zona (PFZ).

En finalitzar l’activitat formativa tindreu accés al qüestionari de valoració.