Noves aportacions

alfin-300x163La biblioteca escolar i el treball per projectes

Entrada de reporteducacio.cat sobre el paper que hauria de jugar la biblioteca escolar en el marc del treball per projectes. S’identifiquen les fases d’aquest procés en què la biblioteca de centre hi té un paper decisiu en l’accés a les fonts d’informació.

capturaCompetència informacional a l’aula

Espai de difusió, reflexió i creació al voltant de la competència informacional aplicada a l’ensenyament obligatori i al batxillerat. És un lloc obert a tothom que vulgui saber, comentar, opinar o col·laborar en la millora del model proposat, la incorporació de recursos, la relació amb la lectura i les biblioteques 2.0 o l’aportació de pràctiques d’aula.

competencias-alfinIntegración de las Competencias ALFIN/AMI en el Sistema educativo: referencias, contexto y propuestas

El  Grupo de trabajo de Alfabetización Informacional del Consejo de Cooperación Bibliotecaria del MECD, ha publicat aquest informe amb l’objectiu de facilitar la integració real de la competència mediàtica, digital i informacional en el dia a dia dels centres educatius.