Pla Salut, escola i comunitat (PSEC)

El Pla proposa els següents objectius:
· Millorar la salut d’infants i joves mitjançant la realització d’accions que
afavoreixin l’adopció de conductes positives vers la salut individual i
col·lectiva i la generalització d’hàbits saludables.
· Proposar un marc comú de referència per a la coordinació de les accions
de promoció i educació de la salut dels diferents àmbits implicats en el
territori.
· Implicar entitats i institucions en projectes de promoció i educació de la
salut.
· Arribar al conjunt de la població infantil i juvenil a partir de la millora del
treball en xarxa entre els serveis i recursos de cada territori.

El PSEC compta amb la participació de:

Equip Territorial de Salut Pública a l’Alt Penedès

Ajuntament de Vilafranca del Penedès. Servei de Salut i Oficina Tècnica de Joventut – PIDCES

Servei Educatiu de l’Alt Penedès

Els diferents productes i serveis es recullen en forma de fitxes, que s’han organitzat tenint en compte sis grans eixos:

  • Benestar emocional
  • Hàbits saludables
  • Afectivitat i socialització
  • Seguretat i riscos
  • Estratègies globals
  • Altres serveis

Als catàlegs de Vilafranca i de l’Alt Penedès hi trobareu l’oferta d’activitats.