CB 6è VOC 2

  • Informació institucional del Departament d’Educació: enllaç

Calendari per als centres educatius, els aplicadors/es i els correctors/es. Us penjarem els àudios de les proves.

  • Dimarts 4 de maig: proves de competència lingüística en llengua castellana i de competència matemàtica
  • Dimecres 5 de maig: proves de competència lingüística en llengua catalana i en llengua estrangera

  • Dijous 6 de maig: prova de competència del coneixement del medi natural

  • Dijous 13 de maig: Reunió amb els correctors/es, a les 12.45h., de forma telemàtica us passarem l’enllaç

  • Del 31 de maig a l’11 de juny: correcció de les proves en línia a l’aplicació informàtica

  • A partir del 5 de juliol: descàrrega dels informes de centre i els informes dels alumnes que s’han de lliurar a les famílies

  • Del 5 al 9 de juliol: accés de la direcció dels centres a l’aplicació per visualitzar en línia les correccions i, s’escau, tramesa de possibles reclamacions al president de la comissió

  • A partir d’octubre: descàrrega d’informes de centre per ítems, amb els percentatges d’encerts obtinguts pel conjunt d’alumnes del centre

La direcció del centre podrà, a primera hora del matí, descarregar de l’aplicatiu de les proves els fitxers d’àudio corresponents a les proves lingüístiques d’aquell dia (dimarts 4 el de castellà, dimecres 5 el de català i els d’anglès i de francès). 

Novetats del curs 2020-21:

Aplicadors/es:

  • Canvi en el format de les etiquetes: a més del codi sec, també hi apareixerà el nom i cognoms de l’alumne.

  • Només un full DIN A3 que conté la part oberta i tancada de les respostes. Aquest any no s’ha tallar el full de respostes

  • Només un sobre per grup i competència on els aplicadors introduiran els fulls de resposta DIN A3 de correcció externa convenientment desplegats.

  • No caldrà ordenar els fulls de resposta ni per codi ni per nom.

  • No rebran cap document acreditatiu com aplicadors, donat que la direcció del centre assignat ja estarà oportunament informada

Correctors/es:

  • Corregiran mitjançant una plataforma web amb eines d’ajuda. A la reunió informativa del dia 13 de maig a les 12.45h es faran pràctiques amb la plataforma.

  • Per tant no han de recollir ni retornar els fulls de resposta a la seu de la comissió.

Reconeixement del professorat que participi en la realització d’aquestes proves:

  • Certificació de 10 hores per al professorat aplicador: per assistir a la reunió informativa prèvia a les proves i pels dies de les proves.

  • Certificació de 20 hores per al professorat corrector: per assistir a la reunió de correctors i per realitzar la correcció de les proves assignades.

Grups confinats els dies 4, 5 i 6 de maig

Els alumnes de grups confinats els dies de la prova d’avaluació de 6è de Primària, 4, 5 i 6 de maig, s’hauran de marcar a l’aplicació informàtica com absents.

Aquests grups tindran la possibilitat de realitzar la prova en unes altres dates i amb correcció interna.

Si algun alumne ha realitzat un dia de proves i els altres no, rebrà la correcció interna per part del centre i l’avaluació externa.

Protocol de lliurament de les proves el dia 6 de maig (mesures de protecció Covid-19)

Recordeu que les proves es recolliran a l’escola Carles Buïgas a partir de les 12h del migdia amb les següents mesures establertes:

   • Només ha de venir 1 aplicador/a de cada centre. El volum dels sobres amb els fulls de resposta i la resta de documentació no és gaire gran i una sola persona pot assumir el seu trasllat.

   • Porteu els materials que heu de lliurar ben classificats i ordenats (sobres amb els fulls de resposta agrupats per competències, l’acta de l’aplicació, tots els llistats i les etiquetes sobreres), per reduir el temps de lliurament de cada centre.

   • Recordar-vos que els quaderns es queden en el centre i que només heu de posar els fulls de resposta, DESPLEGATS, a dins dels sobres.

Accés a l’aplicació informàtica centres: Portal de centres

Una vegada dins del portal corresponent heu d’accedir a la pàgina sobre la “Prova d’avaluació de sisè de primària” on trobareu informació de la prova, el calendari i un enllaç a l’aplicació informàtica.

Recordar-vos també que els que heu participat a la formació de les Competències bàsiques podeu rebre un certificat inscrivint-vos a

4079268755  Aplicadors de l’avaluació de CB de 6è d’Ed. Primària

INCIDÈNCIES AMB L’APLICACIÓ INFORMÀTICA:

Per a consultes sobre l’accés a l’aplicació informàtica, problemes tècnics o de les llistes d’alumnat us podeu adreçar al Servei d’Atenció a l’Usuari, a l’adreça de correu sau.tic@gencat.cat o bé al telèfon 900 82 82 82 (4).