FORMACIÓ D’ESTIU COEDUCACIÓ I DIVERSITAT DE GÈNERE

A continuació podeu trobar els cursos telemàtics de 20 I 30 hores que es realitzaran durant el mes de juliol per aprofundir sobre la Coeducació i Diversitat de gènere.

Coeducació per una educació no sexista (20 hores)

Coeducació per una educació no sexista a l’Educació d’Adults (30 hores)

Prevenció de la violència masclista en l’àmbit educatiu (20 hores)

Anirem actualitzant aquesta informació a mesura que vagin sorgint més formació.