El Butlletí del mes de Maig

Segona Sessió DOCUMENTACIÓ – Jenny Silvente

Dimarts 4 de maig vam tancar el cicle de xerrades amb la Jenny Silvente al voltant de la DOCUMENTACIÓ. En aquesta darrera sessió ens va parlar de la importància de la documentació, de l’enfoc que li hem de donar en funció de qui vagi destinada. Documentar no només vol dir narrar sinó analitzar els processos i plasmar-los amb la fotografia i la redacció.

 

 

CB 6è VOC 2

  • Informació institucional del Departament d’Educació: enllaç

Calendari per als centres educatius, els aplicadors/es i els correctors/es. Us penjarem els àudios de les proves.

  • Dimarts 4 de maig: proves de competència lingüística en llengua castellana i de competència matemàtica
  • Dimecres 5 de maig: proves de competència lingüística en llengua catalana i en llengua estrangera

  • Dijous 6 de maig: prova de competència del coneixement del medi natural

  • Dijous 13 de maig: Reunió amb els correctors/es, a les 12.45h., de forma telemàtica us passarem l’enllaç

  • Del 31 de maig a l’11 de juny: correcció de les proves en línia a l’aplicació informàtica

  • A partir del 5 de juliol: descàrrega dels informes de centre i els informes dels alumnes que s’han de lliurar a les famílies

  • Del 5 al 9 de juliol: accés de la direcció dels centres a l’aplicació per visualitzar en línia les correccions i, s’escau, tramesa de possibles reclamacions al president de la comissió

  • A partir d’octubre: descàrrega d’informes de centre per ítems, amb els percentatges d’encerts obtinguts pel conjunt d’alumnes del centre

La direcció del centre podrà, a primera hora del matí, descarregar de l’aplicatiu de les proves els fitxers d’àudio corresponents a les proves lingüístiques d’aquell dia (dimarts 4 el de castellà, dimecres 5 el de català i els d’anglès i de francès). 

Novetats del curs 2020-21:

Aplicadors/es:

  • Canvi en el format de les etiquetes: a més del codi sec, també hi apareixerà el nom i cognoms de l’alumne.

  • Només un full DIN A3 que conté la part oberta i tancada de les respostes. Aquest any no s’ha tallar el full de respostes

  • Només un sobre per grup i competència on els aplicadors introduiran els fulls de resposta DIN A3 de correcció externa convenientment desplegats.

  • No caldrà ordenar els fulls de resposta ni per codi ni per nom.

  • No rebran cap document acreditatiu com aplicadors, donat que la direcció del centre assignat ja estarà oportunament informada

Correctors/es:

  • Corregiran mitjançant una plataforma web amb eines d’ajuda. A la reunió informativa del dia 13 de maig a les 12.45h es faran pràctiques amb la plataforma.

  • Per tant no han de recollir ni retornar els fulls de resposta a la seu de la comissió.

Reconeixement del professorat que participi en la realització d’aquestes proves:

  • Certificació de 10 hores per al professorat aplicador: per assistir a la reunió informativa prèvia a les proves i pels dies de les proves.

  • Certificació de 20 hores per al professorat corrector: per assistir a la reunió de correctors i per realitzar la correcció de les proves assignades.

Grups confinats els dies 4, 5 i 6 de maig

Els alumnes de grups confinats els dies de la prova d’avaluació de 6è de Primària, 4, 5 i 6 de maig, s’hauran de marcar a l’aplicació informàtica com absents.

Aquests grups tindran la possibilitat de realitzar la prova en unes altres dates i amb correcció interna.

Si algun alumne ha realitzat un dia de proves i els altres no, rebrà la correcció interna per part del centre i l’avaluació externa.

Protocol de lliurament de les proves el dia 6 de maig (mesures de protecció Covid-19)

Recordeu que les proves es recolliran a l’escola Carles Buïgas a partir de les 12h del migdia amb les següents mesures establertes:

   • Només ha de venir 1 aplicador/a de cada centre. El volum dels sobres amb els fulls de resposta i la resta de documentació no és gaire gran i una sola persona pot assumir el seu trasllat.

   • Porteu els materials que heu de lliurar ben classificats i ordenats (sobres amb els fulls de resposta agrupats per competències, l’acta de l’aplicació, tots els llistats i les etiquetes sobreres), per reduir el temps de lliurament de cada centre.

   • Recordar-vos que els quaderns es queden en el centre i que només heu de posar els fulls de resposta, DESPLEGATS, a dins dels sobres.

Accés a l’aplicació informàtica centres: Portal de centres

Una vegada dins del portal corresponent heu d’accedir a la pàgina sobre la “Prova d’avaluació de sisè de primària” on trobareu informació de la prova, el calendari i un enllaç a l’aplicació informàtica.

Recordar-vos també que els que heu participat a la formació de les Competències bàsiques podeu rebre un certificat inscrivint-vos a

4079268755  Aplicadors de l’avaluació de CB de 6è d’Ed. Primària

INCIDÈNCIES AMB L’APLICACIÓ INFORMÀTICA:

Per a consultes sobre l’accés a l’aplicació informàtica, problemes tècnics o de les llistes d’alumnat us podeu adreçar al Servei d’Atenció a l’Usuari, a l’adreça de correu sau.tic@gencat.cat o bé al telèfon 900 82 82 82 (4).

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 6è de PRIMÀRIA

Els propers dies 4, 5 i 6 de maig es duran a terme les COMPETÈNCIES BÀSIQUES de de Primària. Us adjuntem la presentació que vam realitzar en l’anterior sessió per a directors, aplicadors i correctors.

Recordeu que el proper 13 de maig realitzarem una segona trobada pels correctors per tal de compartir criteris de correcció.

Per qualsevol aspecte restem a la vostra disposició.