Arduino

Arduino és una placa de circuit imprès simple basada en el microcontrolador de codi obert provinent de la plataforma de codi obertWiring amb l’objectiu de fer més simple i accessible el disseny de circuits electrònics amb microcontroladors. El maquinari consisteix en dissenys simples de maquinari lliure amb processadors Atmel AVR en una placa amb pins E/S. L’entorn de desenvolupament implementa el llenguatge Processing de Wiring, molt semblant a C++. Arduino es pot utilitzar per desenvolupar objectes interactius autònoms o pot ser connectat a programari de l’ordinador. El CRP disposa de 2 kits en préstec.

Snap4Arduino és una combinació d’Snap i Arduino i el llenguatge de programació és visual per blocs similar a Scratch, arrossegar i deixar anar.

Recursos:

Experiències de centre: