Zum Kit

zum_kitKit creat per bq. Permet programar una placa de la família UNO mitjançant blocs. És una eina molt útil per passar de la programació per blocs a la programació per codi, en aquest cas arduino. El Kit consta d’una placa Zum Core ATmega328P amb 14 entrades/sortides digitals i 6 analògiques i de diversos sensors, leds i servomotors. El CRP disposa de 2 kits en préstec.

Per programar la placa utilitzarem la interfície Bitbloq, gratuïta i molt intuïtiva, creada per bq. Abans de començar a utilitzar-la cal seguir les instruccions següents:

  1. Connectar la placa, que porta el kit, a l’ordinador amb el cable USB.
  2. Obrir el Bitbloq 2 al navegador.
  3. A l’opció Plaques (marge superior dret) arrossegar la teva placa al requadre blanc del centre.
  4. Prémer el botó Verifica (marge superior dret) per veure com compila correctament el programa.
  5. Prémer sobre el botó Carrega (marge superior dret), apareixerà una finestra de diàleg demanant descarregar l’aplicació Web2board
  6. Es descarregarà l’arxiu  web2board.exe, que cal executar per instal·lar.
  7. Es recomana reiniciar l’ordinador.
  8. Ara ja pots tornar a obrir Bitbloq 2 seleccionar la teva placa i crear un programa arrossegant els blocs. Quan clicaràs la fletxa de Carrega es compilarà correctament.

Recursos:

Tutorial

Curs de programació amb Bitbloq 2 per començar des de zero.

A la web DIWO Escola Maker podem trobar moltes propostes per construir robots i realitzar diferents muntatges.