Programació i robòtica

El SE del Solsonès, juntament amb el Refugi Tecnològic i la col·laboració del PEE, està desenvolupant un projecte de programació i robòtica  que té com a objectiu impulsar la programació i la robòtica als centres educatius de la zona per tal que esdevingui una eina d’aprenentatge lúdica i amena per als alumnes. La programació ajuda a estructurar el pensament i a desenvolupar el pensament construccional.

En aquest sentit es porten a terme sessions informatives i formatives sobre el llenguatge de programació Scratch i l’aplicació de la robòtica a les aules. Els tipus de robots dels quals es disposa en aquests moments són  Bee-bots, Pro-bots, Wedo Lego, plaques Imagina3dBot, Arduino i Makey Makey.

Aquest material està en préstec per als centres de la zona i cal fer reserva prèviament per telèfon o correu electrònic.

Proposta de programació general de programació i robòtica des d’Educació infantil fins a 4t d’ESO.