Pro-bot

Imatge relacionadaÉs el germà gran del Bee-bot ja que ofereix tècniques més avançades de programació.

  • Robot educatiu adreçat a nens i nenes de 7 a 12 anys.
  • Si s’utilitzen només les fletxes de programació es comporta com una Bee-bot, però amb les tecles numèriques es pot fer que avanci o retrocedeixi des d’1 cm fins a 5 m i que giri des de 1º fins a 500º.
  • Se li pot incorporar un llapis o retolador per dibuixar les odres que se li han programat.
  • Es pot fer que repeteixi una sola acció o un conjunt d’accions. També es poden guardar programes en memòria per executar-los amb una sola instrucció.
  • Pro-Bot té sensors de llum, so i contacte, emet 7 sons diferents i encén i apaga els fars davanters.
  • Es pot adquirir un programa per programar-lo des de l’ordinador.

Al CRP disposem d’una maleta amb 6 Pro-bots i un carregador.

Guia d’usuari (traduida al català pel CRP de l’Anoia)

Propostes didàctiques de diferents centres i recursos diversos: