Calendari PFZ 2020-2021

Calendari

 

Procés Inici Fi
Detecció de necessitats. Sol·licitud de demandes formatives 1er trimestre 2020
Vist-i-plau de la Inspecció a les activitats sol·licitades.
Comissió PFZ del Solsonès: Valoració i aprovació de les demandes rebudes.
Publicació de les activitats aprovades  15 juliol de 2020
Inscripció a les activitats  14 de setembre de 2020  27 de setembre de 2020
Consulta d’assignacions (per saber si s’està adjudicat)  9 d’octubre de 2020
Inici de les activitats de formació   14 d’octubre de 2020