Calendari PFZ

Calendari

 

Procés Inici Fi
Detecció de necessitats. Sol·licitud de demandes formatives 23 d’abril de 2019 20 de maig de 2019
Vist-i-plau de la Inspecció a les activitats sol·licitades.  21 de maig de 2019
Comissió PFZ del Solsonès: Valoració i aprovació de les demandes rebudes.  31 de maig de 2019
Confirmació de les activitats  3 de juny de 2019  28 de juny de 2019
Publicació de les activitats aprovades  15 juliol de 2019
 Inscripció a les activitats  12 de setembre de 2019  27 de setembre de 2019
Consulta d’assignacions (per saber si s’està adjudicat)  9 d’octubre de 2019
Inici de les activitats de formació   15 d’octubre de 2019