Makey Makey

Makey Makey és una placa que fa creure a l’ordinador que gairebé tot és un teclat, sempre que sigui conductor. Així podem utilitzar qualsevol element divertit com a entrada.

El CRP disposa de 4 kits en préstec.

Recursos:

Experiències:

Activitats programades en Scrtach i que s’executen mitjançant una placa Makey Makey

1.- Encaixar el triangle al seu lloc

L’activitat consisteix en fer encaixar el triangle al seu lloc mitjançant les tecles del cursor i les lletres W i A per fer els girs. Utilitzar una lona de base i crear unes tecles grans amb material conductor que es connectaran a una placa Makey Makey. Les tecles es poden pitjar amb les mans o amb els peus.

2.- Practiquem les taules de multiplicar

Aquesta activitat consisteix en generar multiplicacions a partir dos nombres aleatoris del 3 al 9. Les respostes es faran mitjançant una consola, elaborada amb materials conductors, connectada a una placa Makey Makey. Per això s’han establert les equivalències de valors següents:

w=1, a=2, s=3, d=4, f=5, g=6, fletxa amunt=7, fletxa avall=8, fletxa dreta=9, fletxa esquerra=10

3.- L’enigma dels pastissos

L’Almudena i el Bru participen en un berenar. L’Almudena s’ha menjat la meitat dels pastissos, i el Bru, la meitat del que quedava més 3 pastissos i ja no en queden més. Quants pastissos hi havia al berenar?

Crear una consola amb diferents materials connectada a una placa Makey Makey amb 6 possibles respostes. Els valors de les lletres de la placa Makey Makey serien:  w=4, a=8, s=12, d=16, f=20, g=24

4.- Juguem amb els nombres primers

L’activitat consisteix en demanar si és primer el nombre que es mostra a la pantalla. Hi ha 5 vides (cors) que es poden perdre o recuperar en funció de les respostes. Crear una consola amb els botons SÍ i NO. Donat que la lletra N no hi és a la placa Makey Makey es farà servir la lletra W per a les respostes del NO.

5.- Juguem al tres en ratlla amb Makey Makey

El clàssic joc de tres en ratlla on cada jugador ha d’aconseguir col·locar 3 fitxes en línia vertical, horitzontal o en diagonal. Construir una consola amb diferents materials connectada a una placa Makey Makey. Les tecles que s’utilitzaran per jugar són:  w, a, s, d, f, g, fletxa esquerra, fletxa amunt, fletxa dreta.