Revistes

Biblioteca del Departament d’Educació – Consulta en línia de revistes.

Accés lliure a revistes, llibres, articles i reportatges educatius.

🎯
Teniu accés a:
I a moltes altres de gratuïtes!

📌

Podeu consultar tota la informació al Portal de centre.

Buidat de les revistes del CRP del Solsonès

Alambique
Didàctica de les Ciències Experimentals. Reflexions, recursos i experiències per a l’educació primària i secundària (ESO i Batxillerat). Té com a objectiu proporcionar informació útil per a la pràctica docent i per a l’autoformació del professorat.

Àmbits de psicopedagogia
Psicopedagogia i educació. S’adreça a professionals de la psicologia educativa, psicopedagogs, mestres i professionals vinculats al món educatiu.
Articles d’accés lliure.

Articles
Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura. Té com a objectiu ser un instrument de formació permanent dels professionals de l’ensenyament de la llengua, un espai d’intercanvi i de coneixements, opinions, recerques i experiències.

Aula d’infantil
Reflexions, recursos didàctics i experiències pedagògiques d’educació infantil (primer i segon cicle)

Aula de innovación educativa
Didàctica general. Reflexions, recursos didàctics i experiències pedagògiques per a l’educació primària i secundària.

Aula de secundaria
Revista bimestral dirigida especialment al professorat de l’etapa de secundària. Aporta eines de tutoria i orientació, així com reflexions i recursos de didàctica.

Cavall Fort
Còmics, contes, articles, reportatges, jocs, propostes d’activitats… per a lectors de 9 a 15 anys.

CLIJ
Revista d’anàlisi de la literatura infantil i juvenil. Ofereix articles d’anàlisis sobre obres, autors, generes, animació a la lectura, ressenyes de novetats o llibres premiats i un apartat sobre autors i il·lustradors relativament novells.

Cuadernos de pedagogía
Revista mensual que ofereix tota l’actualitat del sector de l’ensenyament en forma d’experiències, articles d’opinió, entrevistes, reportatges, legislació, propostes innovadores i ressenyes bibliogràfiques.

Educat.Revista de Psicopedagogia
Publicació bimensual que s’edita amb la col·laboració de professionals afins als àmbits de la psicopedagogia, psicologia, logopèdia, educació… Conté articles d’interès actual dins l’àmbit educatiu, nous recursos per a la investigació, entrevistes a professionals o formació específica per als professors.

Faristol 
És la revista del Consell Català del llibre per a Infants i Joves. Dirigida als mediadors i lectors amb la finalitat d’ajudar-los a mantenir-se informats de l’actualitat del llibre en català. Articles d’accés lliure. [Disponible al servei educatiu en format paper]

Fòrum
Revista d’organització i gestió educativa, dóna pautes per lluitar contra la cultura de la improvisació, la desorganització, la burocratització i la ignorància. Pretén minimitzar el nombre d’experiències negatives que desmotiven el professorat.

Guix
Des de 1997, Guix es manté fidel a la tradició educativa i donant suport a la renovació educativa pedagògica a través de la reflexió i la pràctica.  [Disponible al servei educatiu en format paper]

Íber
Reflexions, recursos i experiències per a educació primària i secundària (ESO i Batxillerat).

Infància
Revista de l’Associació de Mestres Rosa Sensat que contribueix a difondre diverses maneres d’atendre i educar els infants, des del naixement fins als 6 anys, amb articles teòrics i pràctics.  [Disponible al servei educatiu en format paper]

Infància a Europa
L’educació de zero a sis anys en l’àmbit europeu

L’Illa
Revista pels amants de les lletres, per saber tot el que es relaciona amb aquest món, que l’editorial Broomera fa arribar semestralment, amb informacions i entrevistes sobre literatura. La podem trobar en format PDF al Web d’editorial Bromera., per poder llegir-la còmodament. Articles d’accés lliure. [Disponible al servei educatiu en format paper]

Llengua Nacional
Llengua Nacional explica i defensa els valors de la llengua catalana i impulsa el seu bon coneixement, domini i ús.
Articles d’accés lliure.

Logopedia, Foniatría y audiología
Publica articles relacionats amb els camps de la logopèdia, la foniatria i l’audiologia
Accés lliure als resums dels articles.

Maestra infantil
Pensada per fer més dinàmica la pràctica docent amb recursos innovadors que es poden adaptar als alumnes i enriquir amb les aportacions dels mateixos docents que els apliquen. Hi podem trobar fitxes, làmines, contes, calendaris, jocs didàctics, reflexions per a docents i pares, idees , …[Disponible al servei educatiu en format paper]

Making Of: cuadernos de cine y educación
Ofereix als lectors amplia informació sobre esdeveniments relacionats amb l’aplicació del cine en les activitats d’ensenyament-aprenentatge.  [Disponible al servei educatiu en format paper]

Nou Biaix
La revista vol ser un punt de trobada per compartir experiències, reflexions i inquietuds entre els col·lectius dels diferents nivells d’educació matemàtica a Catalunya, des de la bàsica fins a la universitat.

Perspectiva escolar
Revista adreçada als professionals dels sistema educatiu que s’ocupa de difondre accions educatives d’innovació i promoure reflexions sobre els reptes de l’ensenyament obligatori.

Revista Asociación de Enseñantes con Gitanos
La Asociación de Enseñantes co Gitanos va néixer d’un grup de mestres que va decidir connectar amb altres ensenyats, considerant que l’educació és una aposta pel present i el futur de la societat. La revista està pensada per donar a conèixer els aspectes més importants sobre l’educació relacionats amb aquesta comunitat.  Articles d’accés lliure.  [Disponible al servei educatiu en format paper]

Revista de Educación Especial
Publicació semestral amb articles sobre l’educació especial i sobre jornades d’Educació Especial.

Revista Musical Catalana
El seu objecte és el tractament de l’activitat musical catalana de música culta i popular. També publica assaigs sobre aquests temes i entrevistes als intèrprets i compositors actuals. Articles d’accés lliure.

Serra d’Or
Iniciada el 1959 amb l’objectiu de divulgar l’alta cultura. És una revista destacable dins l’entremat cultural dels Països Catalans.

Suma
Revista per a l’ensenyament i l’aprenentatge de les matemàtiques.
Articles d’accés lliure

Tándem: Didáctica de la educación física.
Revista per al professorat d’educació física. Didàctica de l’educació física i l’esport a l’escola. Ofereix unitats didàctiques d’educació física.

Textos
Reflexions, recursos i experiències sobre didàctica de la llengua i la literatura per educació primària i secundària (ESO i Batxillerat)

Viure en família
Adreçada a pares i mares de nens i nenes de 0 a 8 anys. Té un punt de vista innovador, i para atenció a les opcions més naturals. [Disponible al servei educatiu en format paper]

Contacte

973 482124
se-solsones@xtec.cat