Família i escola

L’espai web Famílies ofereix informació, orientacions i recursos per millorar la implicació de la família en el procés escolardels seus fills ifillesi facilitar-los la tasca educativa