Per començar a programar

       

Existeixen diverses plataformes per començar a programar. Tot seguit en comentem algunes que són gratuïtes i fàcils d’utilitzar.

  • Code: plataforma per aprendre  a programar de manera autònoma. Les activitats estan guiades i van de menor a major dificultat. La interfície és molt agradable i intuïtiva. Permet al tutor fer el seguiment dels alumnes: veure les activitats que han realitzar, on han fallat, … Cal crear un compte per al tutor i un per a cada alumne.
  • Lightbot: aplicació en línia per començar a programar. Parteix dels conceptes més elementals i va augmentant progressivament el grau de dificultat.
  • Kodu: dissenyador de jocs amb programació visual. Permet als nens i nenes crear jocs al PC i Xbox a través d’un senzill llenguatge de programació visual. Kodu es pot utilitzar per ensenyar creativitat, resolució de problemes, la narració, així com la programació. Qualsevol pot usar Kodu per fer un joc, els nens petits com a adults sense coneixements de programació o disseny.

A Edu365 podem trobar un recull d’aplicacions per a aprendre a programar.