I Jornada d’Innovació Avançada “Educació i intel·ligència artificial”

I Jornada d’Innovació Avançada “Educació i intel·ligència artificial”, organitzada per la Direcció General d’Innovació, Recerca i Cultura Digital del Departament d’Educació.

Data: el dimarts 09 de març de 2021,

Horari: de 17 a 19 hores.

Inscripció i més informació: https://projectes.xtec.cat/claustreobert/i-jornada-innovacio-avancada/.