Dates d’inscripció a activitats de formació del PFZ 2021-2022

Inscripcions: del 13 al 26 de setembre de 2021
Consulta d’assignacions: a partir del 8 d’octubre de 2021
Inici de les activitats: a partir del 14 d’octubre de 2021

 

Podeu consultar


En aquests moments segueix vigent la instrucció de la Secretaria d’Administració i Funció Pública (Instrucció 6/2020, de 30 de juny, sobre mesures organitzatives, de prevenció i seguretat aplicables en l’etapa de la represa al personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2) que estableix que la formació s’ha de portar a terme de forma virtual. Per aquest motiu, les propostes formatives s’han de seguir planificant en format virtual.