banner_serveicomunitari

La informació sobre l’Aprenentatge i Servei Comunitari de Nou Barris està actualitzada en el Blog de
http://blocs.xtec.cat/scnoubarris/.