Pla de convivència

En la Resolució ENS/585/2017 de 17 de març, per la qual s’estableix l’elaboració i la implementació del Projecte de Convivència (PdC) dins el marc del Projecte Educatiu de Centre s’extreu que els centres educatius han de posar en marxa aquest projecte en el termini final del març de 2020. 

Donat que estem immersos en el període d’elaboració dels Projectes de Convivència de Centres des del Servei Educatiu de Nou Barris us volem adreçar un seguit de referències tant a nivell legal com de recursos, per tal de guiar aquesta tasca que ens implica a totes.

Per a l’elaboració i concreció del PdC el Departament d’Educació posa a l’abast de tots els centres educatius una aplicació informàtica que us pot facilitar la diagnosi de centre, establiment dels objectius generals i específics, així com materials i recursos que poden ajudar a materialitzar el projecte.

Podeu consultar més informació (documentació i recursos) a l’apartat Projecte de convivència de la XTEC i del Consorci d’Educació de Barcelona.

Us facilitem també les presentacions del Projecte de Convivència al Servei Educatiu de Nou Barris:

Si teniu qualsevol dubte, aquí podeu consultar un model de PdC (elaborat a partir de l’aplicació informàtica abans esmentada)

A més a més, us deixem l’accés directe als recursos diversos organitzats per nivells i un tutorial per a l’elaboració del projecte:

I, per últim, tot aprofitant que el tema “Educar en la gestió positiva dels conflictes” ha estat una elecció força escollida pels centres del nostre districte, aprofitem per compartir les següents graelles que us poden ajudar en el desplegament de les actuacions per àmbits:

Confiem en què fareu una bona feina.

Restem a la vostra atenció en cas de qualsevol dubte a través dels professionals referents del Projecte de Convivència a Nou Barris

Àngels Martínez (LIC): mmarti60@xtec.cat

Marta Urrios (EAP): murrios@xtec.cat