Centres educatius

Al Districte de Nou Barris hi ha 25 centres públics d’educació infantil i primària (escoles), 9 centres públics d’educació secundària, batxillerat i formació professional (instituts), 5 Institut Escola, 18 centres privats-concertats d’educació primària i secundària, 1 centre públic d’educació especial, 14 escoles bressol públiques, 10 escoles bressol privades i 6 centres d’educació d’adults.

Guia de centres educatius de Barcelona