Oferta d’activitats de zona

Llista d’activitats del Pla de Formació de Zona

El context actual del sistema educatiu pel que fa a la formació docent, i sempre sota els principis de qualitat i equitat, aconsella prioritzar pel primer trimestre de curs 2020-2021:
La reducció de l’oferta formativa.
La digitalització de les activitats amb la incorporació de formats i modalitats innovadores en entorns virtuals d’aprenentatge.
L’orientació de la formació docent per la transformació educativa.
Potenciar el treball i l’aprenentatge en xarxa.

Calendari PFZ curs 2020-2021