Formació interna de centre (FIC)

ficModalitat formativa que té lloc dins de cada centre educatiu, i s’adreça a la majoria del claustre o a un col·lectiu d’un centre.

  • És liderat i dinamitzat per un equip de coordinació format per tres persones del centre entre les quals almenys una és de l’equip directiu. No hi ha un formador extern.
  • Pot tenir durada de:
    • 30 hores, de les quals 20 han de ser de treball conjunt i 10 s’han de dedicar a treball individual o en grups reduïts.
    • 45 hores, de les quals 30 han de ser de treball conjunt i 15 s’han de dedicar a treball individual o en grups reduïts.

Trobareu més informació a:

Enllaços als Materials itineraris guiats:

Si voleu engegar una formació interna al vostre centre, poseu-vos en contacte amb nosaltres!