Recursos externs

Aquí podeu trobar recursos en préstec d’altres entitats externes que us poden resultar d’utilitat.
Us facilitem l’enllaç a l’entitat corresponent per tal que us pugueu posar en contacte directament.

Maletes pedagògiques:

Educació Física:

Educació Visual i Plàstica / Art:

Dansa:

Material audiovisual i altres: