Recursos i materials en préstec

Us informem que seguint les indicacions de la normativa per  COVID-19,  la recomanació és la de no deixar en préstec cap material. És per això que no tenim visibles ni els materials ni els calendaris, ni cap informació que faci referència al préstec.

Per a consultes sobre aquest tema podeu enviar un correu a:

crp-noubarris@xtec.cat

Recursos que s’ofereixen des del CRP Nou Barris:

Maletes pedagògiques

Préstec de:

Material audiovisual, informàtic i altres

Material d’Educació Física

Ginys per a la competència comunicativa

Projecte e-KitTAC: robots i tauletes

El Consorci d’Educació posa a disposició dels centres un servei de préstec de materials TAC. (en revisió)