Una mirada al cos en moviment: la psicomotricitat dinàmica

El curs va adreçat a mestres d’educació infantil (0-6 anys), de primer cicle d’educació primària, especialistes d’educació especial i d’educació física. També va adreçat a tècnics d’educació infantil (TEI).

Formadors

Jordi Palací i Lídia Pedra

Descripció

El nostre cos parla: el primer llenguatge que el nen utilitza per comunicar-se amb els altres és el seu cos i el seu moviment. Amb el moviment expressem el nostre món interior, la nostra manera d’estar i de ser.
En aquest curs ens endinsarem en la descoberta del moviment del cos i les emocions dins d’una vessant educativa preventiva. Una altra manera d’aproximar-nos als infants des de la psicomotricitat.
A partir de l’activitat espontània i del seu joc lliure, el psicomotricista, mitjançant una tecnicitat (espais, temps, rol… ), acompanya als infants en el seu procés maduratiu.
La nostra formació personal i les vivències ens facilitaran la comprensió i l’ajustament en la interacció amb els infants.

Objectius

  • Conèixer una visió global de la psicomotricitat, centrant-nos en la vessant dinàmica, relacional i vivencial.
  • Conèixer els aspecte bàsics del desenvolupament psicomotor en els infants a 0-8 anys.
  • Obtenir eines per a l’observació i avaluació dels infants.
  • Lligar el marc curricular actual amb la psicomotricitat dinàmica.
  • Experimentar mitjançant el cos vivències tònico-emocionals.

 

Materials

Dossier de la sessió
Carpeta de vídeos

Guia de desenvolupament 0-3 anys – Xtec
Guia de desenvolupament 3-6 anys – Xtec
Guía PRONTO del desarrollo