Llegir en pantalles

Conferència a càrrec d’Enric Queralt, assessor i formador del Dep. d’Ensenyament. Sala d’actes del Consell Comarcal de la Noguera, 28/03/2017.

Descripció

Tot i que el més important és saber llegir i no pas en quin suport, aquest tipus de lectura incorpora un seguit de característiques que la lectura en paper no demana.

Tots els nostres alumnes d’avui dia són “Nadius digitals”,però saben utilitzar correctament les noves tecnologies en el seu procès d’aprenentatge lector?

Fer una lectura eficaç i eficient en pantalles requereix l’ampliació de les estratègies de lectura.

D’altra banda, els suposats “nadius digitals” viuen i es passen moltes hores” davant les pantalles. Ara bé, què hi fan i com ho fan ja no està tant clar, sembla ser que el seu nivell de competència digital és força escàs.

Objectius

  • Ampliar eines i estrategies per millorar la lectura en pantalles.
  • Ajudar l’alumnat a assolir les 10 competències que el Departament d’Ensenyament proposa en la publicació d’identificació del desplegament de les competències d’aquest àmbit.

Materials

Presentació. Llegir en pantalles
Cerquea avançades. Lectura en pantalles. Cerques bàsiques

Quadern Lectura en digital. Col·lecció TAC-5