Antropologia de la mort i el dol.

dol6
  • Llicència d’estudis de na Concepció Larrull Bertran.
El tema versa sobre les creences de la mort i el que i ha després, en diferents civilitzacions i religions, des dels principis de l’home, els rituals que els envolten i el paper de la religió i l’espiritualitat.
Parla sobre la mort, com l’afrontem, el procés de dol, la pedagogia de la finitud i la mort, el món de les emocions i el paper de l’escola.
Acaba amb unes activitats per a tots els cicles que serveixen per acostar el tema de la mort, la finitud i
les emocions als nens.