Orientacions per a la personalització de l’entorn virtual d’aprenentatge en diferents escenaris educatius

El document de la Direcció General d’Innovació, Recerca i Cultura Digital planteja:

  • orientacions al centre educatiu per a la presa de decisions en la personalització de l’Entorn Virtual d’Aprenentatge (EVA)
  • documentació bàsica per a l’administració de l’EVA: primers passos
  • orientacions a docents per a la presa de decisions en el disseny i l’acompanyament en el procés d’aprenentatge
  • possibles escenaris: indicacions per a escenaris presencials, híbrids i en línia